Studencka Akademia Biznesu

Szkolenia biznesowe

Prawne formy przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa społeczne i inkubatory przedsiębiorczości, wybrane aspekty prawa cywilnego, planowanie i wyznaczanie celów, argumentacja i negocjacje w biznesie, opracowywanie planów biznesowych.

Tutoring i webinary

Każdy z uczestników przy merytorycznym wsparciu naszych ekspertów opracuje swój własny plan biznesowy w formie Business Model Canvas, który bez przeszkód będzie mógł wdrożyć w życie w dogodnym momencie.

Debata

Uczestnicy projektu uzyskają możliwość wzięcia udziału w debacie w formule oksfordzkiej, która toczyć się będzie wokół tezy „W Polsce warto być przedsiębiorcą”. Nagranie video z wydarzenia udostępnione zostanie bezpłatnie w internecie.

Szczegóły projektu

,,Studencka Akademia Biznesu” to kompleksowy cykl działań szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości, adresowany do 60 wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów uczelni wyższych z obszaru całej Polski, zaangażowanych w działalność kół naukowych lub zainteresowanych założeniem oraz prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa.

Spotkania będą obejmowały: szkolenia praktyczne, debaty i webinary tutoringowe na tematy związane z aspektami prawnymi przedsiębiorczości oraz kompetencjami biznesowymi. Forma zajęć: online, a także stacjonarnie.

Zadanie publiczne pod nazwą „Studencka Akademia Biznesu” jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

O nas

Głównym celem działalności Instytutu Debaty Publicznej jest edukacja młodych, zdolnych i ambitnych osób. Podmiot realizuje swoje założenia od lat, przeprowadzając prelekcje oraz szkolenia, dzięki którym uczestnicy zyskują wiedzę o: wystąpieniach publicznych, sztuce debatowania, pracy zespołowej, erystyce, naukach prawnych, społecznych, umiejętnościach miękkich czy biznesowych.

Naszymi partnerami w przedsięwzięciach zostali dotychczas: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Grupa Energa, Instytut Pamięci Narodowej, Innogy, Wyższa Szkoła Bankowa, Open Education, Narodowy Instytut Wolności, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, a także Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji „Drogowskazy”.

Na bieżąco udzielamy się również w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Należą do nich między innymi: Telewizja Polska, Telewizja Republika, Onet, Radio Eska, Wybrzeże24, Radio Gdańsk oraz Dziennik Bałtycki.

Formularz kontaktowy